ಮುಖಪುಟ // ಬ್ಲಾಗ್ / ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು

ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್

 

 

ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಲವಾದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಇದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಾವು ಬಹಳ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲದ ಸೈಟ್ಗಳ ದಣಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡುವ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತೇವೆ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಾವು ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯದ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕರುಣೆ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೋನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾತೊರೆಯುವಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಾವು ಸುರಂಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿದ ತನಕ ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆರೆದ ಕೈಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅನ್ವೇಷಣೆ.

ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು

 

 

 

 

ನಿಜವಾದ ಒಪ್ಪಂದ!

 

 

 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮೇಘ ಒಂಭತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಯಾರಾದ ಜನರಲ್ಲಿ ದುಃಖದಿಂದ ಪುನಃ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಬಲ್ಬ್ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂತಹ ಇತರ ಕಡೆಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಕೇತಗಳು. ಹೌದು, ನಾವು 100% ಉಚಿತ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಕೇತಗಳು ನಕಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು. ಲೇಖನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ರತ್ನದ ತುಂಡನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ನೀವು ಕಾಫಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಿರಿ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಆವಿಷ್ಕಾರ.

ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್

 

 

ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜನರೇಟರ್!

 

 

ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು, ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಧಾರಕರಾಗಿ ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಮೀಟ್ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜನರೇಟರ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್, ನೀವು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಕೇತಗಳು ಒಂದು ತೋಳು ಮತ್ತು ಕಾಲು ಎಸೆಯದೆ. ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ, ಸೈಟ್ 100% ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ಮತ್ತು ಅಸಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಬಾಟಲುಗಳು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹಾಪ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಿರಿ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೊಸತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಮಾನವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಮುರಿದ ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಕೇತಗಳು ನೀವು ಆರಿಸಿರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೂರದ ಕನಸಾಗಿರಬಾರದು.

ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜನರೇಟರ್

ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು?

 

 

ಅಂತೆಯೇ, ಅನಿಯಮಿತ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಖಾಲಿ-ಕೈಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾದಾಗ ಬಾರಿ ಇದ್ದವು. ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ನಿದರ್ಶನಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ-ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಅಸಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಕೇತಗಳು ಯಾವುದೇ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಲ್ಲದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜನರೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಘಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಭರವಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ನಂತರ ನಿರ್ಗಮನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇವರು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡು!

 

 

ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜನರೇಟರ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹ ತಾಳ್ಮೆಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯು ದೇವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ನಕಲಿ ಉಚಿತ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈಟ್ಗಳು, ಇದು ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಫ್ ಬಯಸುವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ brainer ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ನೇರ ಸಂಕೇತಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೈಟ್ನ ತಯಾರಕರು ಒಂದು ಭಯಂಕರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಕೋಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಪಕರಣ, ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ನಂಬಬೇಕಾದರೆ, ಇದು ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಇದ್ದಾಗ, ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಅಸಲಿ ಕೋಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ತಂಡ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ತರಲು ಗಂಟೆಗಳ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಅವರ ನಿರತ ಜೀವನದಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಏನನ್ನಾದರೂ ತರಲು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಟೋಪಿಗಳು ಆಫ್ ಆಗಿವೆ.

ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಧಾನ!

 

 

ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಮುಗ್ಗರಿಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು. ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ನಾವು ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೋಡ್ ಕ್ಷಣದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಯುರೇಕ' ಕ್ಷಣದಂತೆ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಉಚಿತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯ ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೀಡಿಯೊ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ದೂರ ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಗಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹುಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೈಟ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಪಿಗ್ಗಿ-ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಹುಳಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರೇಜಿ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಾರದು!

 

 

ನೆನಪಿಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ದೈತ್ಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದುವ ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೈಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ವಿಷಯ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಸಕ್ರಿಯ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಕೇತಗಳು. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೂಲೆಸ್ ಯಾರು, ದಿ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕೋಡ್ಗಳ ಒಂದು ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕೇತವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

51 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆನ್ " ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು "
 • alt_example

  robert58 7 ನಲ್ಲಿ: 50 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ನೀವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

 • alt_example

  MeowTWO 3 ನಲ್ಲಿ: 39 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಲಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ

 • alt_example

  ಮೈಕೆಲ್ 6 ನಲ್ಲಿ: 35 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  OMFG ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ m8

 • alt_example

  ಬಾಬಿ 9 ನಲ್ಲಿ: 22 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ನನ್ನ 25 $ gc ಸಿಕ್ಕಿತು

 • alt_example

  AWESOME_DUDE 2 ನಲ್ಲಿ: 15 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಅದ್ಭುತ

 • alt_example

  ರೆಡ್ ಹಾರ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ 7 ನಲ್ಲಿ: 31 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

 • alt_example

  ಅದ್ಭುತ 7 ನಲ್ಲಿ: 15 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  lol ಇದು ನಿಜ

 • alt_example

  ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ 10 ನಲ್ಲಿ: 37 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ???

 • alt_example

  ರಕ್ತದ ಪಿಂಗ್ವಿನ್ 7 ನಲ್ಲಿ: 49 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಇಲ್ಯುಮಿನಾಟಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು

 • alt_example

  ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ 7 ನಲ್ಲಿ: 35 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಇದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು

 • alt_example

  ಸಿರೊನ್ 7 ನಲ್ಲಿ: 36 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಡ್ಯೂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ! ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ

 • alt_example

  s4tino 6 ನಲ್ಲಿ: 40 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಲೆಜಿಟ್

  • alt_example

   redheaddddsss 8 ನಲ್ಲಿ: 24 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

   ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ

 • alt_example

  qwerty 10 ನಲ್ಲಿ: 49 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಇದು ನಿಜವಾದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ

 • alt_example

  AK47 1 ನಲ್ಲಿ: 28 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ನೀವು ನನ್ನ ನಾಯಕ

 • alt_example

  Pacman 10 ನಲ್ಲಿ: 36 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಓಮ್ಫ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್ಗ್

 • alt_example

  ಟ್ರಾವಿಸ್ 7 ನಲ್ಲಿ: 07 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ

 • alt_example

  ಆಂಟ್ಮ್ಯಾನ್ 9 ನಲ್ಲಿ: 23 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ !!!

 • alt_example

  ಅಮಂಡಾ 11 ನಲ್ಲಿ: 43 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕು

 • alt_example

  xbox_god 6 ನಲ್ಲಿ: 32 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಲಾಗ್

 • alt_example

  ಡೇವಿಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ 10 ನಲ್ಲಿ: 32 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಅಮೇಜಿಂಗ್

 • alt_example

  ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ 4 ನಲ್ಲಿ: 58 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ !!

 • alt_example

  qwerty 5 ನಲ್ಲಿ: 37 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಲೆಜಿಟ್

 • alt_example

  ಯುದ್ಧನೌಕೆ 8 ನಲ್ಲಿ: 52 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ನೀವು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ

 • alt_example

  ಸ್ಟ್ರೈಸ್ 12 ನಲ್ಲಿ: 33 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್!

  • alt_example

   ಹುಚ್ಚು ಕಪ್ಪೆ 1 ನಲ್ಲಿ: 34 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

   ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ

 • alt_example

  ರೆಂಡರ್ ಎಂ 7 ನಲ್ಲಿ: 12 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ವಾಚ್

 • alt_example

  ಬರ್ಚಿಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ: 55 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ

 • alt_example

  dnoyii 8 ನಲ್ಲಿ: 18 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಇದು ನಿಜ

 • alt_example

  ಡಿಐಜಿಐ 10 ನಲ್ಲಿ: 35 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ che ಅಪ್ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ

 • alt_example

  ಕೆರ್ನ್ 11 ನಲ್ಲಿ: 32 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಅರ್ಥವಾಯಿತು

 • alt_example

  ಗಾರ್ಸಿಯಾ 7 ನಲ್ಲಿ: 50 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

 • alt_example

  ಸೆಲೆಕ್ 5 ನಲ್ಲಿ: 23 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ!

 • alt_example

  ಗುಲಾಬಿ 2 ನಲ್ಲಿ: 01 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ

 • alt_example

  ಟಾಮ್ಮಿ 7 ನಲ್ಲಿ: 30 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಒಂದು 50 $ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಅದನ್ನು re ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದೆ

 • alt_example

  ವಿಷಯ 7 ನಲ್ಲಿ: 48 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ವಿಷಯ ನಿಜ!

 • alt_example

  ಸಂತಾ 8 ನಲ್ಲಿ: 00 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ 😀

 • alt_example

  ಫ್ಯಾಕ್ಸಮು 8 ನಲ್ಲಿ: 17 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು

 • alt_example

  ಗೊಟ್ಟಿ 9 ನಲ್ಲಿ: 45 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ !!!

 • alt_example

  ತುರಿ 11 ನಲ್ಲಿ: 36 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದವರು!

 • alt_example

  ಶಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ 8 ನಲ್ಲಿ: 44 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಇದು ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿದೆ!

 • alt_example

  ಆಪೋಪಾಪ್ 10 ನಲ್ಲಿ: 59 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದೆ

 • alt_example

  ಕಿಯೋಲ್ 8 ನಲ್ಲಿ: 51 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ವಾಹ್, ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

 • alt_example

  ಕಕೆಲ್ಸ್ 8 ನಲ್ಲಿ: 51 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ನಾನು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆನೆಂದು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ

 • alt_example

  ಟ್ರೂಮನ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ: 19 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಇದು ಸತ್ಯ

 • alt_example

  ಡೊನಾಲ್ಡ್ 4 ನಲ್ಲಿ: 28 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

 • alt_example

  ವೊಕ್ 6 ನಲ್ಲಿ: 29 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ: p

 • alt_example

  ಒಪ್ಪಂದ 4 ನಲ್ಲಿ: 53 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಪವಿತ್ರ ಮೊಲಿ

 • alt_example

  ಡೆಕನ್ 2 ನಲ್ಲಿ: 57 pm - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಟ್ರು

 • alt_example

  ಶೆಂಗ್ 9 ನಲ್ಲಿ: 35 am - ಉತ್ತರಿಸಿ

  ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು

www.mytrickstips.com