Tuis // Terme

Diensvoorwaardes - TOS

Lees asseblief die 'Diensbepalings' sorgvuldig deur voordat ons ons webwerf gebruik. Deur toegang tot of gebruik van ons webwerf, gee u ons toestemming om die inligting wat deur ons aan ons webwerf voorgelê is, te deel en te gebruik. Soos per die voorwaardes van ons diens, is u 'Stem' en 'aanvaarding van ' tot hierdie bepalings deur gebruik te maak van ons webwerf op enige manier.

Ons webwerf kan verskeie skakels na derdeparty-webwerwe hê. Ons is nie direk verbind met enige van hierdie webwerwe nie. Verder is al die materiaal en verwante logo's NIE besit en beheer deur ons. Die eienaarskap en beheer van die intellektuele eienskappe is by die onderskeie eienaars. Ons aanvaar geen verantwoordelikhede in verband daarmee nie.

Geen deel van ons webwerf is bedoel om enige soort aanbevelings of waarborge aan te bied nie. Ons sal nie verantwoordelik wees vir enige vorm van skade aan u of u besigheid as gevolg van die besoek of gebruik van ons webwerf vir enige doel nie. Ons gee geen waarborge wat ook al uitgespreek of geïmpliseer word vir die inligting en dienste wat ons op ons webwerf verskaf nie.

Ons behou ons die reg voor om enige onakkuraathede in die inhoud op ons webwerf reg te stel sonder om vooraf kennis te gee. Ons waarborg nie altyd dat die foute onmiddellik opgelos sal word nie. Verder belowe ons nie dat ons webwerf te alle tye beskikbaar sal wees nie. Die inligting op ons webwerf is nie 'n reëlboek nie en moet nie beskou word as 'n wettige, finansiële of mediese fonds nie. Die gepubliseerde inhoud is slegs vir inligting en nie 'n plaasvervanger vir professionele konsultasie nie.

Laste

U gebruik ons ​​webwerf op eie risiko. Ons is nie verantwoordelik vir enige gevolge wat mag voortspruit uit of in verband met die gebruik van ons dienste of webwerf in enige vorm of wyse nie. Die onus is 100% joune, selfs al is ons webwerf uitdruklik aangeraai om die potensiële verlies. Jy stem saam NIE om ons aanspreeklik te hou vir enige soort verliese, skadevergoeding of aanspreeklikhede onder enige omstandighede, of dit regstreeks, indirek of gevolglik is.

Uitsonderings

Alhoewel alle pogings aangewend word om te verseker dat die inligting op ons webwerf korrek is, waarborg ons nie die akkuraatheid of volledigheid daarvan nie. Niks in die vrywaring van hierdie webwerf sal; (a) Beperk of uitsluit u of ons aanspreeklikheid vir persoonlike besering of dood wat ontstaan ​​as gevolg van nalatigheid. (b) Beperk of uitsluit u of ons aanspreeklikheid vir bedrog van enige aard. (c) Beperk of uitsluit u of ons aanspreeklikheid teen enigiets wat nie deur die wet toegelaat word nie. (d) Beperk of uitsluit u of ons aanspreeklikheid wat nie onder die toepaslike wetgewing uitgesluit mag word nie.

Redelikheid

Ons bied ons diensbepalings slegs in Engels. Deur gebruik te maak van ons webwerf, stem jy saam dat die Algemene Diens wat deur ons uiteengesit is, is redelik. As u nie saamstem nie, word u aangeraai om nie ons webwerf te gebruik nie. U mag onder geen omstandighede voortgaan om ons webwerf te gebruik as u nie akkoord gaan met al die diensbepalings wat deur ons uiteengesit is nie.

Ander partye

As 'n onafhanklike en 'n maatskappy met beperkte aanspreeklikheid het ons alle reg om ons persoonlike aanspreeklikhede te beskerm en te beperk. Wees dus bewus van hoe jy ons webwerf gebruik. As 'n gebruiksvoorwaarde aanvaar u dat u geen eise teen ons webwerf of ons personeel sal bring vir enige aanspreeklikheid of skade wat u mag ly in verband met die gebruik van ons webwerf. Terselfdertyd stem u saam dat die diensbepalings genoeg kennis in u hande is om te aanvaar dat die vrywaring van ons webwerf ons en ons personeel sal beskerm teen enige eise teen ons ingedien.

Onafdwingbaar bepalings

As 'n gedeelte van die webwerf se vrywaring nie in ooreenstemming is met die toepaslike wetgewing nie, sal dit nie die afdwingbaarheid van ander diensbepalings wat in hierdie bladsy uiteengesit word, beïnvloed nie. Verder verwerp ons alle aanspreeklikhede wat voortspruit uit enige derdeparty-webwerwe wat op enige manier met ons geassosieer word. Ons werk as middelman om gratis kodes aan besoekers te bied. Ons is nie direk geaffilieer of geassosieer met enige van die persoonlike eienskappe van derdeparty-webwerwe nie.

Ons gratis dienste / inligting word verskaf "AS IS" sonder enige waarborg of stringe daaraan geheg. Dus, ons waarborg nie dat die oplossing wat ons gegee het, die hele tyd sal werk nie. Ons beplan om u gratis geskenkkodes te gee, maar ons kan nie belowe dat die kode 100% van die tye sal werk nie. U moet ook akkoord gaan om die nodige stappe te doen om die kode te ontsluit, wat u dalk in die meeste gevalle 'n opname moet voltooi. Na die beste van ons vermoëns, probeer ons om "sonder koste" opnames aan te bied, maar dit is landspesifiek. Dus, enige koste wat verband hou met die opname val nie onder ons jurisdiksie nie.

Ons het die magtiging om enige tyd sonder vooraf kennisgewing veranderings aan die "Diensvoorwaardes" te maak. Dit is die gebruiker se verantwoordelikheid om tred te hou met die huidige veranderinge. Die gebruiker sal die hersiene bepalings en voorwaardes op dieselfde bladsy vind. As u nog verdere vrae het oor die diensbepalings op ons webwerf, kan u gratis kontak met ons opneem.

www.mytrickstips.com